Skriv ut katalog i stora mängder: 1 lastbil = 1 beställning

SEprinters har erfarenhet av stora upplagor. Denna lastbil ger 45 000 tjocka kataloger.

Beställ trycksaker i stora mängder Du kan också göra det på SEprinters.se

Klar för avfärd till kunden, lastbilen med lång släp. Fylld till brädden med trycksaker. I det här fallet handlar det om mycket högkvalitativa kataloger för ett ledande holländskt företag som handlar över hela världen.

Detta företag har sin katalog tryckt hos oss i 6 versioner. Det gäller både språkversioner och prisversioner.

Med sådana här beställningar pratar man snabbt om...
superlativer inom området offsettryck.

Tryckrådgivning och konsultation på kundens kontor

Kunden vill ha utmärkt kvalitet i alla aspekter. Det börjar med den konsultation som vi personligen genomför på kundens kontor. Där diskuterar vi implementeringen av katalogen. Blir det en limmad rygg, en häftad version eller möjligen en trådbunden bok. Mjuk pärm eller inbunden? Vi poängsätter med stor kunskap om papperstyper och tillhörande effekter. Finishen på omslaget och de effekter som vi kan applicera på det spelar också ofta en viktig roll. Kort sagt, när man diskuterar en tryckproduktion som är så viktig för kunden, diskuteras många aspekter av yrket och många råd.
Tryckrådgivning är ett element som inte bör underskattas i hela tryckprocessen. Vi hjälper dig gärna att göra rätt val. Se det som grunden för din tryckeriproduktion eller. katalog- eller bokproduktion.

UV-glanseffekt för specialutgåvan

I samråd med marknadschefen och designchefen valdes en UV-glanseffekt för att ge 2018 års upplaga en speciell effekt. Denna UV-glanseffekt appliceras som en så kallad punkteffekt. Detta innebär att effekten endast kan ses på delar av omslaget. Detta skapar en spännande kontrast mellan matt och högblank på omslaget. Väldigt vacker.
Återigen är råd en viktig faktor här. Många effekter på trycksaker är möjliga. Att använda dessa effekter korrekt är avgörande. En så kallad "overkill" förringar ofta en vacker trycksak. Utöver det är det naturligtvis också viktigt att arbeta med en tryckpartner som har förmåga att närma sig och implementera önskad effekt på rätt tekniskt sätt.

Vad är högvolym beställning och tryck?

Storlek är förstås alltid relativt. Det som är mycket för en person räcker helt enkelt inte för en annan. Naturligtvis beror allt på kundens behov eller på de (ekonomiska) möjligheterna. Alla delar bildar tillsammans projektplanen för din trycksak. Oavsett hur litet eller stort projektet är. Du kan aldrig nå ett mål utan en bra handlingsplan. Helt enkelt för att du i avsaknad av en plan inte har satt upp ett tydligt mål.
I Nederländerna handlar det ofta om en stor order om vi talar om 5 000 kataloger eller fler. En genomsnittlig beställning av kataloger eller broschyrer är mellan 1 000 och 2 500 exemplar. På grund av användningen av många digitala applikationer (som webbplatser och PDF-dokument) är det allt vanligare att företag till och med faller tillbaka på 250 eller 500 exemplar (som ofta redan är tryckta digitalt). Så det är de små.
Att skriva ut en katalog i en upplaga på 5 000 eller 10 000 är redan en ganska robust åtgärd och kan innebära en avsevärd investering i tid, ansträngning och pengar.
De riktigt stora företagen (som också kan vara små organisationer med stor räckvidd) har ofta ett större behov. Dessa typer av organisationer använder snabbt 20 000, 50 000, 100 000 eller som lastat på lastbilen i detta exempel 45 000 exemplar av trycksaker för sin årliga katalog.

Det billigaste tryckeriet för stora upplagor?

Vi ser det redan när vi skriver ut ett flygblad. Ju fler bitar desto billigare blir det. Och ja, så är det också med katalogtryck eller boktryck. Du bör inte glömma att utskriften av ett flygblad (mer eller mindre) slutar med utskrift av arket och klippning av det slutliga formatet.
När det gäller en stor produktion med ofta stor vikt finns redan ett stort samråd i förväg, det finns en blandning av materialtyper, bläck, tekniker och efterbehandlingsmöjligheter som tillsammans ska bilda en vacker helhet. Det är en rejäl orkester av element som måste passa ihop perfekt.
Så du börjar faktiskt med en hög overhead av kostnader som du först måste få ner till ett rimligt eller billigt styckpris. Det där billiga styckpriset i trycksaker hittar du genom att köra på siffror i upplagan och genom effektivitet i processerna.
Är SEprinters möjligen det billigaste tryckeriet för en stor upplaga? Kanske. Vi arbetar nu med mer än 25 års erfarenhet inom detta område och ser tillbaka på ett helt berg av trycksaker i form av broschyrer, kataloger, tidskrifter och böcker. Vi vet vad som är möjligt och vi vet hur vi ska balansera pris och kvalitet.
På så sätt säkerställer vi att våra kunder får en vacker trycksak i händerna efter leverans, blir nöjda med servicen och hanteringen och att priset på trycksaken inte längre är ett hinder.

Vill du också ha en lastbil vid din dörr eller är du övertygad om att vi även kommer att utföra din lilla order i stor skala? Kontakta oss gärna för konsultation eller beställ dina trycksaker online här.