News

  • De inhoud van een hardcover boek

    De inhoud van een hardcover boek betekent voor de meeste mensen letterlijk 'de inhoud'. Voor een drukkerij betekent dat echter vooral ook het boekblok. Het blok van papier waarop de feitelijke inhoud in de vorm van tekst en beeld gedrukt staat.

    Het boekblok wordt opgebouwd uit ....